Påverkanstorg – en alternativ arbetsform för möten

 

Att införa nya rutiner i en folkrörelse med gamla vanor och invant mönster är att utmana sekler av tradition.

Men den insikten är det modigt att införa nya arbetsformer för stora möten som:
Riksmöten, årsmöten, kongresser, verksamhetskonferenser eller seminarier.

Påverkanstorg är en arbetsform som har granskats ingående av såväl de som vill ha en förnyelse, som de som vill bevara etablerade arbetssätt, metoden leder till ökat engagemang, kreativitet och gemenskap samtidigt som de flesta upplever att demokratin ökar.

 

Påverkanstorg utvecklar demokratin inom Rädda Barnen

För att fler deltagare ska komma till tals, och därmed vara med och påverka besluten, använder Rädda Barnens Riksförbund Påverkanstorg vid sina riksmöten och verksamhetskonferenser. Det speciella med Påverkanstorg är att människor möts i dialog i stället för diskussion i talarstolen. En plats där för övrigt få har lust att ställa sig upp och göra sin röst hörd.

- Syftet med påverkanstorg som arbetsform är att fler involveras i diskussionerna och känner sig delaktiga i besluten.

- Genom utvärderingar har vi fått bekräftat att förankringen breddats, engagemanget ökat, och att det blivit en allmänt sett bättre och kamratligare stämning.

- Deltagarna säger att det har blivit roligare och livligare. Man har gjort många nya bekantskaper, fått en större kontaktyta och ökat samhörighetskänslan, vilket är viktigt i en medlemsrörelse.